www.smogolice.eu
KLUB JEŹDZIECKI

Przy Stajni Smogolice działa Jeździecki Klub Sportowy ELCON. Klub pomaga swoim członkom w kwestiach formalno–organizacyjnych. Pośredniczy w wydawaniu licencji i innych uprawnień sportowych, zajmuje się organizacją wyjazdów na zawody (propozycje, zgłoszenia, rezerwacje), pośredniczy w wyborze polis ubezpieczeniowych.